УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
«Діями Втілюємо Справедливість!»

Iсторiя створення

Кожна влада, яка опікується авторитетом держави і цінує довіру власних громадян, мусить дбати про чітке та своєчасне виконання Конституції, законів, владних рішень, визначених законодавством.

У Російській Імперії захист закону та виконання судових рішень в різний час покладались на загальну поліцію (ХVIII ст.), судових приставів, які з’явилися у першій половині XIX ст.

Останні перебували на державній службі та мали класні чини.

1917 рік став переломним етапом в історії  розвитку служби судових приставів. Декрет «Про суд» №1 від 24.11.1917 скасував загальні судові установи, припинив інститут мирових суддів, що діяв на той час, а посада судового пристава була перейменована і закріпилася під назвою – судовий виконавець.

Декретом ВЦВК від 30.11.1918 на міліцію покладалася  функція вручення судових повісток і виконання судових вироків, а на судових виконавців грошові стягнення й виконання рішень у цивільних справах.

З 1963 року порядок виконання судочинства регламентується Цивільним процесуальним кодексом  України, прийнятим 18.06.1963, Інструкціями Міністерства юстиції СРСР «Про порядок виконання судових рішень» від 24.04.1973  і «Про виконавче провадження» від 15.11.1985. У цей період остаточно склалася система виконавчого провадження УРСР, що діяла до 1998 року. Роком пізніше було прийнято Закон України «Про виконавче провадження», Інструкцію про проведення виконавчих дій, створено відділи державної виконавчої служби  у складі управлінь юстиції. 

Прийнятий у 1998 році Закон України «Про державну службу» скасував інститут  судових виконавців і поклав завдання щодо виконання рішень  судів та інших юрисдикційних органів  на спеціально створену в структурі Міністерства юстиції України Державну виконавчу службу.

Роком пізніше було прийнято Закон України «Про виконавче провадження», Інструкцію про проведення виконавчих дій, створено відділи державної виконавчої служби  у складі управлінь юстиції.

У 2005 році у складі Міністерства юстиції на базі органів державної виконавчої служби утворено Департамент  державної виконавчої служби як урядовий орган  державного управління, а також виконавчі служби  областей, міст, районів.

У 2007 році Департамент державної виконавчої служби як урядовий орган державного управління було ліквідовано і створено Департамент у складі Міністерства юстиції України, відділи державної виконавчої служби знову створені у складі відповідних управлінь юстиції. 

Таким чином, створено відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області та відділи державної виконавчої служби районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Дніпропетровської області. 

\У 2010 році прийнято нову редакцію  Закону України «Про державну виконавчу службу». 

У 2011 ліквідовано Департамент державної виконавчої служби у складі Міністерства юстиції України. 

Створено Державну виконавчу службу України (ДВС України), як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України. ДВС України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень) відповідно до законів.

Створено управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. Згідно з п. 1. постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», ліквідовано Державну реєстраційну службу та Державну виконавчу службу, покладено на Міністерство юстиції завдання й функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, тощо. Міністерство юстиції є правонаступником Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби, що ліквідуються, в частині реалізації державної політики у сферах, зазначених у пункті 1 вказаної постанови.

Ліквідація Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби є першими кроком реформи, перехідним етапом у реформуванні інституту виконавчої та реєстраційної служби в Україні.

Згідно із наказом Міністерства юстиції України від 30.01.2015 № 115/5 головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі перейменовано на головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. Крім того, замість самостійних управлінь державної виконавчої служби та реєстраційних служб, які раніше хоча і входили до структури Головних управлінь юстиції, але підпорядковувались Державній виконавчій службі та Укрдержреєстру, у зв’язку з ліквідацією цих органів на центральному рівні у структурі головних територіальних управлінь юстиції створені відповідні структурні підрозділи: управління державної виконавчої служби та управління державної реєстрації, які тепер будуть підпорядковуватись керівнику Головного територіального управління юстиції.

Наказом Міністерства юстиції України від 01.03.2016 № 572/5 «Про ліквідацію територіальних управлінь юстиції» ліквідуються районні, міські та міськрайонні управління юстиції, як юридичні особи публічного права.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 07.04.2016 № 1056/5  «Про затвердження Переліку районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» затверджено перелік районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

Начальники державної виконавчої служби Дніпропетровської області:

  • 04.01.1999-16.11.1999 – Кравченко Олександр Іванович;

  • 17.11.1999-26.02.2003 – Маньковський Леонід Костянтинович;

  • 03.03.2003-05.08.2005 – Мартенс Ігор Вячеславович;

  • 29.09.2005-14.03.2007 – Верхогляд Олександр Олексійович;

  • 06.02.2007-07.02.2013 – Зарицький Володимир Іванович;

  • з 22.06.2012 – П’ятницький Андрій Васильович.