УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
«Діями Втілюємо Справедливість!»

План роботи управління державної виконавчої служби ГУЮ у Дніпропетровській області на 2015 рік

ПЛАН

роботи управління державної виконавчої служби

Головного управління юстиції у Дніпропетровській області на 2015 рік

 

з/п

Зміст

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1. Питання організаційної роботи:

1.1

Опрацювання доручень Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України, Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, надання відповідної інформації

протягом року

П’ятницький А.В.

1.2

Підготувати матеріали на засідання колегії Головного управління юстиції у Дніпропетровській області

протягом року

П’ятницький А.В.

1.3

Забезпечити представництво інтересів Державної виконавчої служби України, її структурних підрозділів, посадових та службових  осіб, зокрема інтереси відділу примусового виконання рішень  Державної  виконавчої служби  України та державних виконавців зазначеного відділу

 

протягом року

П’ятницький А.В.

1.4

Здійснювати контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

протягом року

Півень С.В.

 

1.5

Забезпечити участь у проведенні виїзних особистих прийомів громадян, у проведенні «гарячих» телефонних ліній

протягом року, згідно окремого графіку

П’ятницький А.В.

1.6

Забезпечити участь у проведенні особистого прийому громадян в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській  області

протягом року, згідно окремого графіку

П’ятницький А.В.

1.7

Здійснювати контроль за надходженням, обліком та перерахуванням депозитних сум відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області

 

протягом року

Півень С.В.

 

1.8

Здійснювати контроль за правильним та своєчасним внесенням даних до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень

 

протягом року

Півень С.В.

 

 

1.9

Ведення веб-сайту управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області

протягом року

П’ятницький А.В.

1.10

Здійснення реєстрації, обліку, зберігання, оперативного пошуку вхідної та вихідної кореспонденції відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області

щоденно

Півень С.В.

 

1.11

Організувати роботу щодо формування та збереження завершених виконавчих проваджень відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області за ІІ півріччя 2014 року та І півріччя 2015 року

до

01.02.2015

до 01.08.2015

Півень С.В.

 

1.12

Забезпечити формування акту про вилучення завершених виконавчих проваджень  для знищення

до 01.03.2015

 

Півень С.В.

 

1.13

Здійснювати контроль за законністю виконавчого провадження 

протягом року

П’ятницький А.В.

 

1.14

Забезпечити прийняття та обробку статистичної звітності органів державної виконавчої служби з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

протягом року

П’ятницький А.В.

 

1.15

Здійснювати проведення оперативних нарад та семінарських занять з працівниками управління державної виконавчої служби та підпорядкованими територіальними органами державної виконавчої служби

протягом року

П’ятницький А.В.,

Півень С.В.

 

2. Питання інформаційно-методичної роботи

2.1

забезпечити проведення узагальнень статистичної інформації з основних напрямків діяльності органів державної виконавчої служби

протягом року

П’ятницький А.В.

2.2

ведення обліково-статистичної звітності та аналіз стану виконання рішень за окремими напрямками роботи органів державної виконавчої служби

протягом року

П’ятницький А.В.

2.3

виступи у засобах масової інформації з метою висвітлення діяльності органів державної виконавчої служби

протягом року

П’ятницький А.В.,

Півень С.В.

2.4

надання методичної допомоги територіальним органам державної виконавчої служби Дніпропетровської області

протягом року

П’ятницький А.В.

3. Питання організації проведення перевірок

3.1

проведення комплексних, контрольних, цільових перевірок діяльності підпорядкованих територіальних відділів державної виконавчої служби Дніпропетровської області

протягом року

П’ятницький А.В.

3.2

проведення перевірок діяльності підпорядкованих державних виконавців відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області

протягом року

Півень С.В.

 

4. Питання взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

4.1

прийняття участі у колегіях, робочих групах, нарадах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності державної виконавчої служби, та забезпечити надання відповідної інформації

 

протягом року

П’ятницький А.В.

5. Інші питання

5.1

підготувати план заходів управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області та територіальних відділів державної виконавчої служби районних, міськрайонних, міських управлінь юстиції Дніпропетровській області спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам  на 2016 рік

до 20.12.2015

П’ятницький А.В.