УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
«Діями Втілюємо Справедливість!»

План роботи Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Дніпропетровській області на 2017 рік

ПЛАН

роботи Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції  у Дніпропетровській області на 2017 рік

з/п

Зміст

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання за планованих заходів

 

1

2

3

4

5

 

1.                    Проведення засідань колегії:

 

1.1

Взяти участь в засіданні колегії Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з питання щодо результатів роботи органів державної виконавчої служби за 2016 рік

лютий 2017 року, згідно з окремим  графіком

П’ятницький А.В.

 

 

1.2

Взяти участь в засіданні колегії Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з питання про стан роботи за зверненнями громадян за 2016 рік

лютий 2017 року, згідно з окремим графіком

П’ятницький А.В.

 

 

1.3

Взяти участь в засіданні колегії Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з питання щодо результатів роботи органів державної виконавчої служби за І півріччя 2017 року

 серпень 2017 року, згідно з окремим графіком

П’ятницький А.В.

 

 

1.4

Взяти участь в засіданні колегії Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з питання про стан роботи за зверненнями громадян за І півріччя 2017 року

серпень 2017 року, згідно з  окремим графіком

П’ятницький А.В.

 

 

  1. Питання організаційної роботи:

 

2.1

Опрацювання доручень Міністерства юстиції України, Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, надання відповідної інформації

протягом року

П’ятницький А.В.

 

 

2.2

Підготувати матеріали на засідання колегії Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

протягом року, згідно з окремим графіком ГТУЮ щодо проведення колегії

П’ятницький А.В.

 

 

2.3

Здійснювати контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

протягом року

Півень С.В.

 

 

 

2.4

Забезпечити участь у проведенні виїзних особистих прийомів громадян, у проведенні «гарячих» телефонних ліній

протягом року, згідно з окремим графіком

П’ятницький А.В.

 

 

2.5

Забезпечити участь у проведенні особистого прийому громадян в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській  області

протягом року, згідно з окремим графіком

П’ятницький А.В.

 

 

2.6

Здійснювати контроль за надходженням, обліком та перерахуванням депозитних сум відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального  управління юстиції у Дніпропетровській області та обліком авансових внесків

протягом року

Півень С.В.

 

 

 

2.7

Здійснювати контроль за правильним та своєчасним внесенням даних до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, а після запровадження Автоматизованої системи виконавчого провадження – до АСВП

протягом року

Півень С.В.

 

 

 

 

2.8

Забезпечити внесення актуальних новин та інформацій на  веб-сайт Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

протягом року

П’ятницький А.В.

 

 

2.9

Забезпечити  здійснення  реєстрації, обліку, зберігання, оперативного пошуку вхідної та вихідної кореспонденції відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

щоденно

Півень С.В.

 

 

 

2.10

Організувати роботу щодо формування та збереження завершених виконавчих проваджень відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області за ІІ півріччя 2016 року  та за І півріччя 2017 року

до 01.02.2017

до 01.08.2017

Півень С.В.

 

 

 

2.11

Забезпечити формування акту вилучення завершених виконавчих проваджень для знищення

до 01.03.2017

Півень С.В.

 

 

 

2.12

Здійснювати контроль за законністю виконавчого провадження 

протягом року

П’ятницький А.В.

 

 

 

2.13

Забезпечити прийняття та обробку статистичної звітної інформації органів державної виконавчої служби з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

протягом року у встановлені відповідними дорученнями та розпорядчими документами, строки

П’ятницький А.В.

 

 

 

2.14

Проводити оперативні наради та семінарські заняття з працівниками Управління державної виконавчої служби та підпорядкованими органами державної виконавчої служби

 

протягом року, згідно з окремим графіком та

у разі необхідності

П’ятницький А.В.,

Півень С.В.

 

 

 

3. Питання інформаційно-методичної роботи

 

 

3.1

Забезпечити проведення узагальнень статистичної інформації підпорядкованих органів державної виконавчої служби з основних напрямків діяльності органів державної виконавчої служби

протягом року

П’ятницький А.В.

 

 

3.2

Ведення обліково-статистичної звітності та аналіз стану виконання рішень за окремими напрямками роботи органів державної виконавчої служби

протягом року

П’ятницький А.В.

 

 

3.3

Здійснювати виступи у засобах масової інформації з метою висвітлення діяльності органів державної виконавчої служби

протягом року, згідно з окремим графіком

П’ятницький А.В.,

Півень С.В.

 

 

3.4

Надання методичної допомоги органам державної виконавчої служби Дніпропетровської області

протягом року

П’ятницький А.В.

 

 

4. Питання організації проведення перевірок

 

4.1

Проведення комплексних, контрольних, цільових перевірок діяльності підпорядкованих  відділів державної виконавчої служби ГТУЮ у Дніпропетровської області

 

протягом року,

згідно з окремим

графіком

П’ятницький А.В.

 

4.2

Проведення перевірок діяльності підпорядкованих державних виконавців відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

 

протягом року, згідно з окремим графіком

Півень С.В.

 

 

 

5. Питання взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами

місцевого самоврядування

 

5.1

Прийняття участі у колегіях, робочих групах, нарадах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності державної виконавчої служби, та забезпечити надання відповідної інформації

 

протягом року, у разі необхідності

П’ятницький А.В.

 

 

6. Інші питання

 

6.1

Підготувати план заходів Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та відділів державної виконавчої служби ГТУЮ у Дніпропетровській області спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам  на 2018 рік

до 20.12.2017

П’ятницький А.В.