УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Дніпро https://psjust.gov.ua

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                                     Головне територіальне  управління юстиції

                    у Дніпропетровській області 

                     пр. Дмитра Яворницького, 21а,

                     м. Дніпо, 49027

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Найменування,  поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

 

 

 

(Загальний опис необхідної  інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис