УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
«Діями Втілюємо Справедливість!»

Заява про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження

З Р А З О К                                                                Начальнику органу державної 

                                                                                    виконавчої служби до якого 

                                                                                    подається заяв

                                                                                    П.І.Б.

 

П.І.Б. стягувача (представника

стягувача)

адреса для листування, контактні

телефони

 

 

Заява

про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження

 

Прошу Вас у порядку статті 19 Закону України „Про виконавче провадження” ознайомити мене з матеріалами виконавчого провадження по примусовому виконанню виконавчого листа (напису нотаріуса, ухвали, постанови, судового наказу тощо) № _______ (номер виконавчого документа), виданого _________ (дата видачі виконавчого документа)__________ (повне найменування органу, який видав виконавчий документ), про (зазначається резолютивна частина рішення).

дата                                                                                         П.І.Б.

 

УВАГА!

 

За наявності представника додається належним чином завірена копія довіреності на представлення інтересів стягувача.

 

Примітка!

1) Відповідно до ст. 16 Закону України «Про виконавче провадження» сторони можуть реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рішенням зобов’язаний вчинити певні дії особисто.

Діти та особи, визнані судом недієздатними, реалізують свої права та виконують обов’язки, пов’язані з виконавчим провадженням, відповідно до вимог закону через своїх законних представників.

Представництво юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом чи установчими документами юридичної особи, або через представників юридичної особи.

Представником юридичної особи у виконавчому провадженні може бути особа, яка відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань має право вчиняти дії від імені такої юридичної особи без довіреності. Повноваження представника юридичної особи у виконавчому провадженні можуть бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до закону. Представник може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти така особа. Дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи у виконавчому провадженні можуть міститися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або у виданій довіреності.

Повноваження адвоката як представника посвідчуються ордером, дорученням органу чи установи, що уповноважені законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій як представника сторони виконавчого провадження. Витяг засвідчується підписами сторін договору.

2) Відповідно до п.11 Розділу ІІ Інструкції з примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 в редакції згідно наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016 №2832/5сторони виконавчого провадження (їх представник) можуть, зокрема, знайомитися з матеріалами виконавчого провадження у відповідному органі державної виконавчої служби, у спеціально визначений для прийому громадян час і в тому обсязі, в якому вони бажають, за усним клопотанням до виконавця.

Сторони виконавчого провадження (їх представники) за бажанням можуть ознайомитись із матеріалами виконавчого провадження в інший час. Виконавче провадження надається їм для ознайомлення на підставі письмової заяви, в якій зазначаються бажана дата та час ознайомлення.