УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
«Діями Втілюємо Справедливість!»

Історія створення та завдання

    Кожна влада, яка опікується авторитетом держави і цінує довіру власних громадян, мусить дбати про чітке і своєчасне виконання Конституції, законів владних рішень, визначених законодавством.

    У Російській Імперії захист закону та виконання судових рішень в різний час покладались на загальну поліцію (ХVIII ст.), судових приставів, які з`явилися у першій половині XIX ст.

    Судові пристави перебували на державній службі , мали класні чини.

    1917 рік став переломним етапом в історії  розвитку служби судових приставів. Декрет «Про суд» №1 від 24.11.1917 скасував загальні судові установи, припинив інститут мирових суддів, що діяв на той час, а посада судового пристава була перейменована і закріпилася під назвою - судовий виконавець.

    Декретом ВЦВК від 30.11.1918 на міліцію покладалася  функція вручення судових повісток і виконання судових вироків, а на судових виконавців грошові стягнення і виконання рішень у цивільних справах.

   З 1963 порядок виконання судочинства регламентується ЦПК України, прийнятим 18.06.1963, Інструкціями МЮ СРСР «Про порядок виконання судових рішень» від 24.04.1973  і «Про виконавче провадження» від 15.11.1985. У цей період остаточно склалася система виконавчого провадження УРСР, що діяла до 1998 року.

     Прийнятий у 1998 році ЗУ «Про державну службу» скасував інститут  судових виконавців і поклав завдання щодо виконання рішень  судів та інших юрисдикційних органів  на спеціально створену в структурі Міністерства юстиції України Державну виконавчу службу.

      Роком пізніше було прийнято Закон України «Про виконавче провадження», Інструкцію про виконавчих дій, створені відділи державної виконавчої служби  у складі управлінь юстиції.

     У 2005 році у складі Міністерства юстиції на базі органів державної виконавчої служби утворено Департамент  державної виконавчої служби як урядовий орган  державного управління, а також виконавчі служби  областей, міст, районів.

     2007 року Департамент державної виконавчої служби як урядовий орган державного управління було ліквідовано і створено Департамент у складі Міністерства юстиції України, відділи у складі відповідних управлінь юстиції. Департамент був ліквідований у 2011 році. У 2010 прийнято нову редакцію  Закону України «Про державну виконавчу службу». 

       Начальники державної виконавчої служби Дніпропетровської області:

  • 04.01.1999-16.11.1999 – Кравченко Олександр Іванович;
  • 17.11.1999-26.02.2003 – Маньковський Леонід Костянтинович;
  • 03.03.2003-05.08.2005 – Мартенс Ігор Вячеславович;
  • 29.09.2005-14.03.2007 – Верхогляд Олександр Олексійович;
  • 16.02.2007-07.02.2013 – Зарицький Володимир Іванович;
  •  з 22.06.2012 – П’ятницький Андрій Васильович.                          

      Державна виконавча служба України (ДВС України) створена як  центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України  через Міністерство юстиції України.

     ДВС входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної  політики у сфері організації примусового виконання рішень судів, третейських судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів.

   Завданням ДВС України є своєчасне, повне і неупереджене  примусове  виконання рішень, передбачених законодавством. Служба входить до системи органів Міністерства юстиції, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації державної правової політики. Тому організація  та практичне виконання рішень  судів та  інших органів влади є невід`ємними частинами державної  правової політики. Діяльність ДВС – прояв практичної реалізації виконавчої влади.

      ДВС здійснює виконання рішень відповідно до законів України. Це положення  підкріплене вимогою частини 2 статті 19 КУ про те, що органи держаної  влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи забов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому головними принципами, якими керується у своїй діяльності  ДВС при виконанні рішень, є законність, своєчасність, повнота, неупередженість і примусовість.

     Згідно з п. 1. постанови Кабінету міністрів України від 21.01.2015 № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», ліквідовано Державну реєстраційну службу та Державну виконавчу службу, покладено на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, тощо. Міністерство юстиції є правонаступником Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби, що ліквідуються, в частині реалізації державної політики у сферах, зазначених у пункті 1 вказаної постанови.

       Ліквідація Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби є першими кроком реформи, перехідним етапом у реформуванні інституту виконавчої та реєстраційної служби в Україні.

    Згідно із наказом Міністерства юстиції від 30.01.2015 № 115/5 головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі перейменовано на головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. Крім того, замість самостійних управлінь державної виконавчої служби та реєстраційних служб, які раніше хоча і входили до структури Головних управлінь юстиції, але підпорядковувались Державній виконавчій службі та Укрдержреєстру, у зв’язку з ліквідацією цих органів на центральному рівні у структурі головних територіальних управлінь юстиції створені відповідні структурні підрозділи: управління державної виконавчої служби та управління державної реєстрації, які тепер будуть підпорядковуватись керівнику Головного територіального управління юстиції.

     Наказом Міністерства юстиції України від 01.03.2016 № 572/5 «Про ліквідацію територіальних управлінь юстиції»  ліквідуються районні, міські та міськрайонні управління юстиції, як юридичні особи публічного права.

        Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 07.04.2016 № 1056/5  «Про затвердження Переліку районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» затверджено перелік районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.