УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Дніпро https://psjust.gov.ua

Про затвердження порядку взаємодії

04 березня 2014

                                         

                                               МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
                                        МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
                                             Наказ від 07.02.2014 м. Києв, № 288/5/10


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2014 р. за N 273/25050
Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження

Відповідно до статей 11, 48, 49, 50 Закону України "Про виконавче провадження", статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, пункту 1 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України Анохіна О. В. та начальника Управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління Міністерства внутрішніх справ України Черкасського Р. А.


Міністр юстиції України
О. Лукаш

Міністр внутрішніх
справ України
В. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:


Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України
П. А. Шишолін

Голова Державної
виконавчої служби України
В. О. Дудінов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України
07.02.2014 N 288/5/102

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2014 р. за N 273/25050
                                                         

                                                            Порядок
взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Державної                                                 прикордонної служби України під час здійснення                                                                       виконавчого провадження

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений з метою узгодження дій при застосуванні щодо осіб заходів тимчасового обмеження в'їзду в Україну або права виїзду з України з використанням бази даних Державної прикордонної служби України про осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України (далі - база даних).

2. Цей Порядок не поширюється на взаємодію органів державної виконавчої служби та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження, якщо воно пов'язано з виконанням вироку суду.

3. У разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням іншого органу (посадової особи) (далі - рішення), що відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" підлягають примусовому виконанню, державний виконавець має право звернутися до суду з поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням (далі - боржник).

4. У разі невиконання особою рішення про накладення штрафів за правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенції Державної прикордонної служби України, державний виконавець звертається до органу охорони державного кордону з поданням про заборону в'їзду в Україну осіб відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
II. Порядок оформлення подань державними виконавцями

1. Подання готується державним виконавцем на бланку відповідного органу державної виконавчої служби, погоджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби та має обов'язково містити:

для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - найменування суду, до якого направляється подання;

для встановлення заборони в'їзду в Україну іноземців або осіб без громадянства - найменування органу, зазначеного в пункті 4 розділу I цього Порядку;

відомості про виконавче провадження (найменування, дата, номер виконавчого документа, на підставі якого відкрито виконавче провадження, орган (посадова особа), який (яка) видав(ла) виконавчий документ, резолютивна частина рішення, номер виконавчого провадження згідно з Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень, дата відкриття виконавчого провадження тощо);

прізвище, ім'я та по батькові боржника (керівника юридичної особи - боржника), дату народження (число, місяць та рік);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію і номер паспорта боржника (керівника юридичної особи) - громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті (за наявності таких даних у державного виконавця).

У разі виконання зведеного виконавчого провадження зазначаються його номер за Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень, кількість виконавчих проваджень, включених до зведеного виконавчого провадження, загальна сума стягнення з урахуванням суми виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій тощо;

обґрунтування ухилення боржника від виконання своїх зобов'язань (зобов'язань боржника - юридичної особи);

резолютивну частину подання.

До подання додаються копії виконавчого документа, постанови про відкриття виконавчого провадження. За необхідності до подань державних виконавців можуть додаватися копії інших документів.

За наявності в поданні також зазначаються місце проживання, реєстрації та інші відомості про особу, які відомі державному виконавцю.

2. Для забезпечення чіткого контролю осіб та проведення їх однозначної ідентифікації під час перетинання ними державного кордону України в поданні зазначаються прізвища, імена та по батькові:

громадян України - тільки українськими літерами;

громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь - тільки російськими літерами;

іноземців та осіб без громадянства - тільки латинськими літерами (ці дані містяться в машинозчитувальній зоні паспортного документа, а за її відсутності - у надрукованих на цій сторінці паспортного документа даних про особу).

У разі відсутності даних, визначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту, державний виконавець на письмовий запит отримує їх в органі, який видав виконавчий документ, або в територіальних органах Державної міграційної служби України.

Оформлення державними виконавцями подань про заборону в'їзду в Україну осіб відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" здійснюється з урахуванням вимог цього розділу.
III. Прийняття до виконання та вилучення інформації з бази даних

1. Засвідчена судом копія судового рішення про тимчасове обмеження особи у праві виїзду за межі України направляється державним виконавцем не пізніше наступного робочого дня після її надходження до нього для виконання на поштову адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (далі - ГЦОСІ).

ГЦОСІ після надходження зазначеного судового рішення приймає його до виконання та вносить інформацію до бази даних, про що повідомляє відповідний орган державної виконавчої служби протягом трьох днів.

2. Постанова про заборону в'їзду в Україну, винесена Державною міграційною службою України або органом охорони державного кордону, наступного робочого дня після її винесення направляється до ГЦОСІ відповідно до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року N 280, та до органу державної виконавчої служби.

ГЦОСІ не пізніше наступного робочого дня після надходження відповідного доручення Державної міграційної служби України або органу охорони державного кордону приймає його до виконання та вносить інформацію до бази даних, про що протягом трьох робочих днів повідомляє відповідний орган державної виконавчої служби.

3. Інформація про встановлення тимчасового обмеження права особи виїзду з України вилучається ГЦОСІ з бази даних на підставі отриманої, засвідченої судом копії судового рішення, що набрало законної сили, про скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України або постанови державного виконавця про повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який (яка) його видав(ла), про закінчення виконавчого провадження або про скасування тимчасового обмеження в праві виїзду особи з України, у якій вказуються номер та дата винесення судового рішення про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду з України.

У разі надходження до органу державної виконавчої служби рішення суду про скасування обмеження особи у праві виїзду за межі України державний виконавець не пізніше наступного дня пересилає зазначене рішення до ГЦОСІ.

4. Особа, стосовно якої діє тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, знімається з контролю ГЦОСІ в разі винесення постанови про:

повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який (яка) його видав(ла), на підставі частини першої статті 48 Закону України "Про виконавче провадження" (далі - Закон);

закінчення виконавчого провадження на підставі пунктів 1 - 6, 8 - 9, 11 - 14 частини першої статті 49 Закону;

скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України - у разі належного виконання особою зобов'язань щодо сплати періодичних платежів.

Постанова затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і протягом трьох робочих днів надсилається державним виконавцем до ГЦОСІ.

5. ГЦОСІ після надходження постанови державного виконавця, зазначеної в пунктах 3, 4 цього розділу, або засвідченої судом копії судового рішення, зазначеного в пункті 3 цього розділу, приймає її до виконання не пізніше трьох робочих днів після її надходження.

6. Щодо вилучення інформації про особу з бази даних ГЦОСІ протягом трьох робочих днів інформує суд, який виніс відповідне рішення, орган державної виконавчої служби, який виніс відповідну постанову.

7. Інформаційне повідомлення оформлюється на офіційному бланку ГЦОСІ за підписом начальника ГЦОСІ або заступника начальника.
IV. Особливості взаємодії у випадках завершення виконавчого провадження та скасування особам тимчасового обмеження у праві виїзду з України до надходження документів до ГЦОСІ

1. У разі якщо особа, інформація про тимчасове обмеження якої у виїзді з України внесена до бази даних, для проходження прикордонного контролю безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон додатково до документів на право перетинання державного кордону подає постанову державного виконавця, винесену відповідно до пункту 4 розділу III цього Порядку, або засвідчену судом копію судового рішення, зазначеного в пункті 3 розділу III цього Порядку, і погоджується залишити постанову державного виконавця або копію судового рішення в пункті пропуску, прикордонний контроль цієї особи здійснюється з урахуванням того, що обмеження скасовано уповноваженим державним виконавцем або судом.

2. У випадках, передбачених пунктом 1 цього розділу, службові особи підрозділу охорони державного кордону, органу охорони державного кордону здійснюють прикордонний контроль осіб у такій послідовності:

прикордонний наряд "Перевірка документів" після встановлення дійсності паспортного документа особи невідкладно повідомляє старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску та передає йому паспортний документ разом з поданими особою постановою державного виконавця або копією судового рішення;

старший прикордонних нарядів у пункті пропуску:

вивчає постанову державного виконавця або копію судового рішення;

упевнюється в тому, що на копії судового рішення не зазначено про те, що воно не набрало законної сили;

перевіряє в судовому рішенні або в постанові державного виконавця правильність посилання на номери та дати судових рішень про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду з України;

з урахуванням результатів оцінки ризику приймає рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону, про що робить окремий запис у рапорті про результати служби;

інформує особу про те, що на момент здійснення прикордонного контролю інформація про тимчасове обмеження особі виїзду за межі України міститься в базі даних, а також про те, що інформація з бази даних буде вилучена лише в порядку, передбаченому пунктом 3 розділу III цього Порядку або пунктом 6 цього розділу;

про своє рішення повідомляє прикордонний наряд "Перевірка документів" та передає йому паспортний документ для внесення до відповідної бази даних;

про прийняте рішення щодо надання дозволу зазначеній особі на перетинання державного кордону доповідає начальнику штабу органу охорони державного кордону та інформує начальника зміни центру управління службою підрозділу охорони державного кордону.

3. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску особисто вивчає постанову державного виконавця або копію судового рішення шляхом:

перевірки наявності підписів, "мокрої" гербової печатки;

перевірки відповідності номерів та дат у судових рішеннях, якими було встановлено тимчасове обмеження для особи у праві виїзду за межі України, тим, що зазначені в рішеннях про їх скасування;

перевірки збігу номерів та дат судових рішень, що встановлювали тимчасове обмеження особи у праві виїзду за межі України, з тими, що зазначені в базах даних;

перевірки за базами даних відсутності інших рішень або доручень уповноважених державних органів про встановлення тимчасового обмеження особи у праві виїзду з України.

4. Прикордонний наряд "Перевірка документів" після завершення прикордонного контролю вносить інформацію про перетинання державного кордону до бази даних осіб, які перетнули державний кордон, та повертає особі паспортний документ. Постанова державного виконавця або копія судового рішення особі не повертається.

5. Після завершення несення служби зміною прикордонних нарядів:

начальник зміни оперативно-чергової служби (далі - чергова зміна) підрозділу охорони державного кордону організовує направлення до чергової зміни органу охорони державного кордону:

письмового повідомлення про прийняте рішення щодо надання особі дозволу на перетинання державного кордону;

фотокопії постанови або копії судового рішення;

начальник чергової зміни органу охорони державного кордону забезпечує передавання цієї інформації до Головного центру управління службою Державної прикордонної служби України;

штаб органу охорони державного кордону протягом 12 годин надсилає:

у штаб регіонального управління - письмове донесення та фотокопію постанови державного виконавця або копію судового рішення;

до ГЦОСІ - письмове донесення та отриману від особи постанову державного виконавця або засвідчену судом копію судового рішення.

6. ГЦОСІ на підставі письмового донесення органу охорони державного кордону та доданої до нього постанови державного виконавця або засвідченої судом копії судового рішення протягом наступного робочого дня вилучає інформацію про особу з бази даних, про що протягом трьох днів інформує відповідний орган державної виконавчої служби чи суд листом, до якого додається копія відповідної постанови або судового рішення.

7. Після надходження до ГЦОСІ безпосередньо від органу державної виконавчої служби або від суду аналогічної постанови державного виконавця або засвідченої судом копії судового рішення вона та документи, отримані від органу охорони державного кордону, підлягають порівнянню. У разі встановлення розбіжностей інформується орган досудового розслідування.

8. У разі ненадхоження до ГЦОСІ від органу державної виконавчої служби або від суду аналогічної постанови державного виконавця або засвідченої судом копії судового рішення протягом місяця після надходження аналогічних документів від органу охорони державного кордону інформується орган досудового розслідування.


Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції України
О. В. Анохін

Начальник Управління взаємодії з
центральними органами виконавчої
влади та органами військового
управління Міністерства
внутрішніх справ України
Р. А. Черкасський