УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Дніпро https://psjust.gov.ua

Щодо навчання у Національній академії державного управління при Президентові України

28 травня 2019

У Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) розпочато прийом слухачів на денну, вечірню та заочну форми навчання з наданням освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням та за договорами (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Прийом документів від вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста відбувається з 01 квітня по 21 червня 2019 року; на основі здобутого освітнього ступеня бакалавр – з 01 квітня по 18 липня 2019 року до Національної академії (м. Киїі) та з 01 квітня по 26 липня 2019 року – до регіональних інститутів державного управління.

Запрошуємо бажаючих працівників вступати на навчання до Національної академії.