УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Дніпро https://psjust.gov.ua

До уваги потенційних учасників електронних торгів!

28 квiтня 2014

З 01 травня 2014 року у Дніпропетровській області, згідно наказу Міністерства юстиції України від 16 квітня 2014 року №656/6,  проводиться експеримент із запровадження реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

На здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться в ній, організацію та проведення електронних торгів уповноважено державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.

Контакти ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України в                   м. Київ:

Адреса:  04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81 літ. А, телефон:  (044) 206-71-38, 206-71-28 (факс), reestry@informjust.ua

Контакти Дніпропетровської філії ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України:

Адреса:  49005, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 32, телефон:  (056) 713-81-41, 713-81-33; 713-81-36.

З метою ознайомлення з вимогами до потенційних учасників електронних торгів, розміщуємо витяг з наказу Мін’юсту від 16 квітня №656/6, яким затверджено Тимчасовий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, а саме Розділ IV «Порядок реєстрації учасників електронних торгів».

«…IV. Порядок реєстрації учасників електронних торгів

1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує можливість безперервної реєстрації учасників до початку проведення електронних торгів.

2. Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок у розмірі 5 % від стартової ціни лота на рахунок Організатора, подає заявку на участь в електронних торгах за формою, розміщеною на Веб-сайті, та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

3. З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього);

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

логін та пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону уповноваженої особи;

логін та пароль.

4. Заявка на участь в електронних торгах подається через Веб-сайт в електронному вигляді.

Заявка на участь в електронних торгах повинна містити такі відомості:

для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) заявника, серію та номер документа, що посвідчує особу заявника;

для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи; код за ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника; реквізити документа, що підтверджує його повноваження;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

поштову адресу;

реквізити рахунку заявника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реквізити документа про сплату гарантійного внеску;

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

5. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно по обраному лоту. Подана заявка на участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

6. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.

7. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи. В Особистому кабінеті учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він бере участь, відповідно до його прав.

8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три дні до початку проведення електронних торгів. Кінцевий строк подачі заявок на участь в електронних торгах з реалізації предмета іпотеки визначається не раніше ніж за одну годину до початку проведення електронних торгів, при цьому заявник забезпечує сплату гарантійного внеску для участі в цих електронних торгах не пізніше ніж за одну добу до початку проведення електронних торгів.

9. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до учасника та надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів.

У разі невідповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах із зазначенням відповідної підстави.

Заявник не пізніше ніж у строки, визначені у пункті 8 цього розділу, може усунути невідповідність заявки на участь в електронних торгах.

10. Інформація про результати розгляду поданих заявок розміщується в Особистому кабінеті учасника, а у разі нереєстрації заявника відповідна інформація надсилається на електронну пошту заявника.

11. Інформація про кількість учасників електронних торгів із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті. Інформація про учасників електронних торгів може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством.».

З повним текстом наказу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті управління ДВС ГУЮ у Дніпропетровській області http://udvs-dp.gov.ua в розділі «Правові основи» в рубриці «Нормативні документи».

Крім того,  в розділі «Інформаційні ресурси» запроваджено рубрику                    «Система електронних торгів», яка після оновлення програмного забезпечення ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України надасть можливість доступу потенційних учасників електронних торгів до відповідної інформаційної системи.

Надання консультацій щодо проведення електронних торгів буде здійснюватись централізовано на Call-центрі за телефоном 0 800 505 003.